10X din traksjon i løpet av 12 måneder.

Markedsavklar og skaler din ide.

Ready 4 NXT Bootcamp

Formål

Formålet for Bootcamp er å skape et bedre gründer- miljø og -kultur i Ofoten, samt gi gründerne en faglig og praktisk gjennomgang (oppskrift) av hvordan man avklarer om forretningsideen har resonans i markedet.

I tillegg ønsker vi å koble investor og gründer miljø bedre sammen via nettverksbygging og faglig påfyll.

Etter endt kurs, fortsetter deltakerne å møtes en gang per 14. dag, sammen med tidligere deltakere,for å holde seg oppdatert. Her får vi en forståelse for hvordan det går med de enkelte prosjekter, vi forsøker vi å hjelpe og heie på hverandre.  Best av alt – du kommer inn i et positivt miljø sammen med likestillede.

Vi vokser – og gruppen blir større og større!

 

Få avklart din forretningside med hjelp av vår gjennomprøvde kjøreplan. Vi starter med fundamentet og hjelper deg hele veien opp til ......

Hvert enkelt steg har en egen kjøreplan som lærer deg det nødvendige mindset, de ferdigheter og de konkrete strategiske tiltak du bør ta for å føre deg fra en enkel forretningside til skalering.

“Lean Startup, eller Business Model Design, eller Design Thinking?” Vel, det er FEIL SPØRSMÅL.

Hvis du ønsker å oppnå et innovativt gjennombrudd, skal du ikke begrense deg til å ett av disse rammeverkene, men bruke alle tre …… eller aller helst bruke ennå flere.

Måten du gjør det på er å tenke på et rammeverk av rammeverk. Det vi lærer deg gjennom Kontinuerlig Innovasjon er en samlet kolleksjon av rammeverk, metodikker og tiltak for å bygge hva dine kunder ønsker.

 

Praktisk erfaring trumper teoretisk tilnærming!

Det som skiller dette kurs ut fra de øvrige tilbud du kan få i markedet, er at vi har hovedfokus på den praktiske tilnærmingen. Joda, vi kjører undervisning en gang om uken, vi har over 50 online kursvideoer som gir deg en dypere forståelse for de enkelte teoretiske elementer i opplæringen. Du kan bare ikke lære gründerskap via en teoretisk tilnærming – du må først og fremst ut av kontoret/garasjen for å lære.

 Gründerskap er som kampsport. Du kan ikke bare lese hva du skal gjøre, – du må praktisere for å lære.

Vi praktiserer det vi underviser, jo mer vi lærer (også sammen med tidligere deltakere) – jo mer kan vi dele, – noe alle kan nyte godt av.

 

Gjennomføring

Uke 1-3 Fundament og Baseline

De første ukene arbeider vi med å definere utgangspunktet til de enkelte gründer, hvilke problemer ønsker de å løse, samt hvilke hypoteser som inngår i forretningsmodellen. Vi arbeider oss gjennom Lean Canvas, Customer Factory Modell, Traction roadmap og valideringsplan.

Samtlige gründere har der etter et 1:1 mentormøte hvor vi ser på hvilke hypoteser i forretningsmodellen (Canvasen) som har størst risiko og som derfor bør be- eller avkreftes gjennom eksperiment. Vi setter opp en valideringsplan og gjør klart for de enkelte Lean Sprint.

Uke 4 - 12 Lean Sprint #1-3

Når «base-line» er lagt, kan man begynne å arbeide med Lean Sprint. Her skal det gjennomføres eksperiment for å avklare (be- eller avkrefte) de enkelte hypoteser som ligger i forretningsmodellen. Vi finner frem til de hypoteser med størst risiko og som skal avklares først, samt hvilke type eksperiment som passer best for avklaring. Dette gjør vi sammen med gründerne i mentormøtet. Valideringsplan gir oversikt over samtlige eksperiment som skal kjøres samt fastlegger rekkefølgen. Avhengig av eksperimentenes resultat, kan det være aktuelt å gjøre endringer i valideringsplanen.

Det enkelte forløp varierer fra gründer til gründer, avhengig av forretningside. Det er derfor vesentlig for optimal fremdrift at alle får individuell mentoring i denne fasen.

Det er planlagt minimum 3 Lean Sprint i løpet av etablererkurset, hvor den enkelte Lean Sprint kan inneholde fra 1 til 3-4 eksperiment. Dette skal for de fleste være nok for å kunne avklare om man vil nå «Problem/Solution Fit».

I denne perioden vil kursene i stor utstrekning være basert på deling av erfaringer mellom gründerne, om hvilke utfordringer de møter. Undervisningen vil i gjenspeile de behov gründerne møter og gjøre dypdykk i mer spesifikke problemstillinger. Eksempelvis kan dette være; intervjuscript, utforming av UVP, beskyttelse av produktside (IP), produktdesign, landingpage, demobygging, etc. Alt som kan være relevant og aktuelt i denne avklaringsfasen.

Ut over de over 50 online kursvideoer som er tilgjengelig for deltaktene, blir alt som er relatert til denne prosessen dokumentert online. Denne informasjon kan deles mellom deltakere og foredragsholdere. I tillegg kan deltakerne invitere andre utenforstående eksperter inn i systemet for å vurdere og komme med kommentarer til forretningsmodellen.

På grunn av at hele prosessen dokumenteres online, kan foredragsholderne/mentorene ha en tett og kontinuerlig oppfølging av de enkelte gründere/deltakere.

Mentor timer

Mentor timene er lagt i samsvar med Lean Sprint forløpene. En Lean Sprint er satt til 3 uker, hvor de planlagte eksperiment skal gjennomføres. Det er lagt opp til at man kjører 3 Lean Sprint i løpet av etablererkurset.  Mentormøtene legges i forkant av den enkelte Lean Sprintene, hvor formålet er å avklare om det er de riktige hypoteser som avklares, hvilke typer eksperiment som skal gjennomføres, samt at det gis råd og veiledning til gjennomføringen.

Erfaringsdeling

Undervisningsplan viser at man etter uke 4 starter alle møtene med «Erfaringsdeling». Dette fordi deltakerne nå er begynt med sine eksperimenter. Ved løpende å få tilbakemelding i plenum på hvordan eksperimentene har vært, får vi håndtert de forskjellige utfordringer deltakerne stå overfor. Ofte vil problemene kunne gjenspeile seg hos de øvrige deltakere. Når man har fått satt fingeren på disse, kan man gå i dybden av de enkelte fagområder og sikre en bedre forståelse.

Her utover, vil gjennomgang i plenum føre til en større ansvarlighetsfølelse blant deltakerne.

Egeninnsats

For at en deltaker skal kunne nå «Problem/Solution Fit» i løpet av 12 ukers forløpet, forventes det at deltakerne arbeider et sted mellom 5-15 timer per uke, med forretningsideen.

Såfremt du ikke er villig til å nedlegge denne arbeidsinnsats, vil man ikke kunne garantere for avklaring av forretningsideen.

Verdien av kurset, vil selvfølgelig også samsvare med den egeninnsats som legges ned i prosessen.

Pitching mot BAN Ofoten

I uke 12 gjør vi klar for et møte mellom gründerne og BAN Ofoten (næringslivet i Ofoten), hvor kursdeltakerne får lov til å pitche sine forretningsideer mot enkelte investorer. Her vil de så få en tilbakemelding på hva som er bra og hva investorene mener man bør arbeide mer med.

Vi inviterer et begrenset antall personer, slik at forholdene holdes litt intime og ikke for skremmende. Fortrolighets avtale underskrives av alle deltagere, slik at de som arbeider med forretningsideer hvor man ser en mulig patentering ikke ødelegger denne mulighet.

Det er ikke nødvendigvis et mål at gründerne skal finne investorer, men det er et klart formål at de skal være klar på hvordan forretningsideen fremtidig kan presenteres overfor relevante samarbeidspartnere, nye team medlemmer, bank eller om ønskelig, de riktige investorer.

Beviset på suksess

data lyver ikke

En praktisk tilnærming til et fagområde, hvor du har lang erfaring er ofte alt annet overlegen. Det beste bevis på dette er data. For vår del uttrykker 95 % av de som har gjennomført vår Bootcamp at de er svært fornøyd med hva de har lært. Og hele 70 % av deltakerne velger å gå videre med etablering av egen virksomhet. 

Kanskje du også bør tenke på å leve ut dine drømmer? Ikke la hverdagens tredemølle spise alle dine år – ta steget – ta drømmene på alvor – ta kontakt!

%

Svært fornøyd med opplæringen

%

Velger å fortsette som gründer

Les også

 

Ofte stilte spørsmål

Hva koster det å delta på Bootcamp?

Vi har ikke noen deltakeravgift for gründerene som ønsker å delta på Bootcamp. Vi har finansiert Bootcampen via sponsormidler og en stor grad av egeninnsats.

Det stilles dog krav til at man ikke har et for stort fravær – vi ønsker å få med oss de som har en reell forretningside som de ønsker å avklare, eller som har et brennende ønske om å kunne bli selvstendig.

Vi har derfor satt en fraværsgrense på 35%, dvs. du kan være fraværende i 4 av de 12 sesjonene.  Har du større fravær, uten samtykke, faktureres du 4900,- for den plass du har opptatt fra en potensiell annen deltaker.

 

Hvor mye selvstendig arbeide må påregnes?

Du må selvfølgelig bestemme selv hvor mye du vil arbeide med din forretningside, men dette er et praktisk kurs hvor vi forventer en del egeninnsats. 

Som en tommelfinger regel sier vi at hvis du etter endt kurs skal ha en sikker avklaring av din forretningside, må du påregne å bruke et sted mellom 5 og 15 timer i løpet av uken.

Som så mange andre steder, desto større innsats, desto bedre resultat.

 

Er det andre krav til meg som deltaker?

Det eneste krav vi setter er at du som deltaker, ikke melder deg til dette kurset, for deretter ikke å møte opp eller legge en innsats i det.

Kurset har en tidsramme på 12 uker, hvor vi krever at du er tilstede til minimum 8 sesjoner. Hvis du har et større fravær uten gyldig grunn, vil du bli fakturert kr 4900,- for den plass du har tatt fra en mulig annen deltaker.

 

Hvor mange deltakere er det i en Bootcamp ?

Vi ønsker å kjøre med mellom 6 og 10 deltakere, både for å ha nok tid til den enkelte samtidig som vi skaper en bedre intimitet og fortrolighet mellom deltakerne

 

Hvor ofte er det samlinger?

Vi møtes hver onsdag fra 18:00 – 20:00 over 12 uker. 

Første sesjon hvor vi skal lære hverandre å kjenne, samt få den første innføring i undervisningsmaterialet, kan bli lagt til en lørdag og gå over 4 timer.

Nærmere informasjon vil bli formidlet til deltakerne innen vi går i gang.

 

Vil de tidligere deltakerne være tilstede på våre samlinger?

I utgangspunktet vil de ikke det, men det kan være enkelte arrangement hvor vi treffes. Hvis vi henter inn eksterne forelesere innen et fagfelt, vil de tidligere deltakere også kunne bli invitert. På samme måte kan noen av dem ønske å pitche på samme arrangement som dere.

Når dere har vært gjennom Bootcamp og fått en forståelse for mindset, terminologi, praktisk erfaring etc., vil dere kunne bli en del av det store felleskapet om ønskelig.

 

 

Trenger jeg en egen forretningside?

Du trenger ikke å ha en egen forretningside når du melder deg til vår Bootcamp. Vi går i gang med en sideløpende prosess hvor vi finner en forretningside til deg innen uke 4. Problemet er ikke å finne et problem man kan løse, men å finne noe du også kan brenne for. 

Vi arbeider i langt større grad enn andre kurs, med en praktisk tilnærming.  Du får selvfølgelig normal undervisning og tilgang til over 50 online videokurs, men det som virkelig lærer deg gründerskap, er de praktiske oppgaver. Det at du kan arbeide med egen forretningside, vil styrke din motivasjon og gjennomføringsevne.

 

Kan vi være flere som arbeider med samme forretningside?

Dere må gjerne være flere som arbeider med avklaringen av en forretningside.

Det å arbeide i et team vil alltid være forbundet med større motivasjon og kunne føles lettere.

Vi har dog ikke plass til mer enn 2 deltakere per team.

 

Kan jeg arbeide med en forretningside jeg allerede har kommet ut i markedet med?

Du må gjerne arbeide med et produkt hvor du allerede har salg.

I de fleste tilfeller viser det seg at gründerne som har kommet i gang, må ta noen skritt tilbake og få fundamentet på plass. Så hvis du er  villig til å se på egen forretningside med nye øyne og stille spørsmål med de forutsetninger du har lagt inn i din forretningsmodell, er det ikke noe problem at du har kommet ut i markedet med produktet allerede.

 

Kan forretningsideen være en tjeneste like godt som et nytt fysisk produkt?

Vi skiller ikke mellom produkt og tjenester, – så ja, du må gjerne arbeide med avklaring av en tjeneste.

Det som er viktigst for oss, et at at forretningsideen har en viss innovasjonshøyde. Dvs. at du forsøker å bygge opp forretningsmodellen på en ny måte. 

Hva mener dere med at man får avklart sin forretningside?

Målsetningen er at du i løpet av kurset skal få tilstrekkelig informasjon og et godt nok beslutningsgrunnlag til å avgjøre om du vil gå videre med din forretningside eller ikke.

Hvilken oppfølging er det etter endt Bootcamp?

Etter endt Bootcamp avhenger det hele selvfølgelig av om du vil gå videre med din forretningside eller ikke. Hvis du ønsker å fortsette din gründertilværelse og leve ut dine drømmer, er det et spekter av muligheter. Fra at du fortsetter helt på egenhånd, til at du får tett oppfølging og hjelp i de videre faser av prosessen. 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Navn Går Her

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Navn Går Her

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Navn Går Her

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Navn Går Her

Påmeldingsskjema for Ready 4 NXT Bootcamp

Påmelding til Bootcamp

Jeg ønsker å melde meg til følgende Bootcamp

Hva gjør du i dag?

Har du en egen forretningside?

Jeg forstår at jeg må påregne en egeninnsats på 5 -15 timer per uke

Jeg forstår at hvis jeg har et fravær på over 35 % (er fraværende på minimum 5 av 12 møter) vil jeg bli fakturert kr 4900,- for den plass jeg har opptatt.

2 + 8 =