Håvard Lillebo

Jeg har opp gjennom årene evaluert 100-vis av egne forretningsideer. Noen er helt crazy, noen store, noen alt for små, ande kjedelige, noen får hjertefrekvensen til å øke betydelig, men de fleste viser seg ikke å være så gode som jeg tenkte i utgangspunktet. Et sentralt spørsmål for meg er hvordan kaste bort minst mulig tid på dårlige ideer, og her vil jeg vise litt av hva jeg tenker slik at jeg kan sette meg selv i en posisjon hvor jeg kan fokusere på ideer som virkelig er spennende.

Hva er egentlig en ide? Det er jo simpelt – tenker du nok sikkert: en løsning på et problem. Min erfaring er at de fleste henger seg for mye opp i en enkelt løsning på et problem, i stedet for å forstå «problemet». Det å forstå problemet er ekstremt viktig. Hvis du er ekspert på området og har mange års erfaring som bruker, er sannsynligheten for at du kan finne gode løsninger større. Hvis du ikke har erfaring på området er det veldig stor sannsynlighet for at du ikke forstår problemet godt nok, eller at andre har funnet løsninger allerede. Noe av det første jeg gjør nå jeg får en ide som jeg mener det er potensial på er å gjøre en grundig konkurrentanalyse. 1 dags strukturert søk på web på relevante nøkkelord (på engelsk), dokumentert i en egnet konkurrentmatrise. En av de beste måtene å raskt avklare potensialet på er ved å forstå konkurransesituasjonen – og dette vil også i stor grad fortelle deg mye om mulige forretningsmodeller.

Hva er en forretningside da? En løsning på et problem som kunden er villig til å betale mer enn hva det koster å produsere og levere løsningen. I enkelhet, at det går an å drive butikk med å kjøpe billig og selge dyrt, hvor kunden sitter igjen med mer verdi enn før kunden kjøpte, og hvor du som butikk tjener penger. I virkeligheten finnes det mange ulike typer og mer kompliserte forretningsmodeller, og anbefaler å lese «Business model generation» for de som ønsker en svært god innføring i dette. De fleste feiler imidlertid stort på det grunnleggende fordi de ikke tenker butikk – men tenker kun på «problem-løsning». Og så kaster de bort masse tid på utvikling av et produkt som enten ingen vil ha, eller som det nærmest er umulig å tjene penger på.

Det å velge seg «riktig problem» å løse, og løse på riktig måte er selve nøkkelen til å skape «god butikk». Jeg liker problemer som skaper stor verdi for kunde, med mange kunder internasjonalt, og som har stort potensial for inntjening og gode marginer. Så enkelt satt opp:

  • Hvor mye bruker kunden i dag på å løse problemet, og hvor mange kunder er det i adresserbart marked, og globalt potensial? Mål dette i kroner per år. Forstår du dette så har du en god indikasjon på økonomisk potensialet i en ide, og hvilke muligheter som finnes på alternative forretningsmodeller.
  • Hvor mye kan kunden spare på å bruke din løsning? Her må du både forstå kunden og gjøre noen antagelser på hva det koster å produsere løsningen(e) (det finnes stort sett alltid flere alternative løsninger). Dette er den totale verdiskapingen du bringer til bordet. Gode forretningsideer løser store problemer, som genererer stor verdiskaping. Med stor verdiskaping kan du gi en del av det til kunden og ta en del selv igjennom gode marginer. Veldig mye av «godheten» til en ide ligger nettopp her.

Med en solid konkurrentanalyse og en potensial analyse, så er du godt rustet til å vurdere ideen og presentere den til andre. Det er viktig å få mye tilbakemeldinger tidlig, slik at du får justert alle dine antakelser raskest mulig og slik at du får en god oversikt over risikoområdene (og hva som kan gjøres med risikoen). Det er ofte denne fellen som sløser bort mest tid, at man har feile antagelser som gjør at man tror noe er bra, men som i virkeligheten kanskje ikke er det eller hvor risikoen er alt for stor. Det å jobbe med en forretningside som ikke fungerer eller et produkt som ingen vil ha, det er det vel få som ønsker å kaste bort tiden på.

Etter en slik grunnleggende analyse, så kommer vurdering av andre forhold som finansiering av oppstart, beskyttelse, konkurransefortrinn, team, og plan for utvikling.

close

LA OSS HOLDE KONTAKT!

Det det vil glede oss hvis vi kan få holde deg oppdatert med det som skjer innenfor gründermiljøet i Ofoten

Med vennlig hilsen

Ole & Håvard