Informasjonsmøte 10. mars

Vi kan lærer deg hvordan du systematisk kan ta din ide fra et tanke-konsept til produkt/marked samsvar.

Kurset gir deg de verktøy, opplæring og den coaching du trenger for å validere og utvikle din forretningside.

 

 

Meld deg til informasjonsmøtet!

Som gründer er det din

KONTINUERLIGE INNOVASJON

som er avgjørende for om du lykkes eller ikke!

Ash Maura

Vi lar Ash gjøre en  gjennomgangen av hele kursprogrammet, med de forskjellige nivåer denne kurs serien dekker.

Skulle du være i tvil om at dette representerer det fremste og mest gjennom testede kursprogram for gründere og innovatører –  ber vi deg se på referansene over hvem som benytter dette program.

1. Trinn

Vi starter med gjennomgang av kursene Foundation og Ideation.

Det gis gratis tilgang til ca. 20 deltakere i løpet av våren 2021.

Foundation:

Målsetning
Vi beskriver har de viktigste prinsipper og tankesett for hvordan vi arbeider med Kontinuerlig Innovasjon, og hvorfor vi mener Kontinuerlig Innovasjon er et skifte som vil komme innenfor alle former for produktutvikling. Særlig viktig for deg som gründer!

Læringsmål
– Forstå de viktigste elementer i rammeverket for Kontinuerlige Innovasjon.
– Lær nøkkelord: MVP, Tilbud, Eksperiment
– Forsøk å formulere en valideringsplan på høyt nivå for din egen forretningside.

Mål for overordnet resultat

Vi ønsker å aktivere deg og ditt team til å ta de nødvendig steg for å komme i gang! Kun eksekvering gir resultat!

Ideation:

Målsetning
Lære deltakerne å bruke historie pitching for å overbevise og få med de nødvendige interessenter.

Læringsmål

  • Lære hvordan man dekonstruerer ideen ved hjelp av et Lean(er) canvas
  • Bygg et Traction roadmap over forretningsideen (veikart for traksjon)
  • Formuler en valideringsplan
  • Lag og lever en overbevisende forretningsmodell og pitche til interessenter

Mål for overordnet resultat
Effektivt pitche historien bak forretningsmodellen.

2. Trinn 

Kursene Lean Sprint og Bootcamp.  

Krever at du har vært gjennom 1. trinn. Det gis tilgang til ca. 10 deltakere.

Lean Sprint:

Målsetning
Hjelpe gründerne/teamene til å lansere sin MVP og lære hvordan man via iterasjon kan finne frem til Produkt/Marked samsvar.

Læringsmål
– Lære hvordan benytter modellen “customer factory”, hvordan man prioriterer de begrensninger man har i sin forretningsmodell, samt tester ut nye ideer ved å bruke hurtige eksperiment.

– Når frem til produktets aha-øyeblikk (activation).

– Arbeider frem mot vane dannelse (retention).

– Mestrer LEAN Sprint prosessen for undersøkelse, rangering og testing av ideer.

Mål for overordnet resultat
Oppnå Produkt/marked samsvar.

Bootstart:

Målsetning
Hjelpe gründerne å gå fra ide til tidlig traksjon ved hjelp av problem/løsnings samsvar prosessen. (Dette tilsvarer Innovasjon Norge sin definisjon av markedsavklaring).

Læringsmål
– Lære hvordan man prioriterer de problemer det er verdi i å løse
– Definer tidlig brukerne
– Definer MVP
– Få målbare forpliktelser fra kunder

Mål for overordnet resultat
Gjør en data-basert beslutning på om forretningsideen er en «go/no-go» ide innenfor de første 90 dager.

 

 

Hvorfor Kontinuerlig Innovasjon?

Praksis trumper teori

Vi er praktiserende entreprenører — ikke konsulenter. Rammeverket rundt Kontinuerlig Innovasjon er blitt bygget av gründere, for gründere, etter flere tusen timer med testing og utprøving ….. og det ser man ut fra resultatet.

Gründerskap er som martial art. Du kan ikke bare en lese en bok og lære det – du må utøve det i praksis for å lære.

Vi praktiserer det vi underviser, og dessto mer vi coacher, dessto mer lærer vi også – og det vi lærer deler vi til felles beste for alle i Flow felleskapet.

Vårt kursprogram er gjennomtestet og benyttes av noen de

fremste startup-miljø, selskaper og universitet rundt om i verden.

100 % online

Kurset er 100 % virituelt, slik at du kan delta fra hvor som helt i verden (om det er behov). Ut over at du får tilgang til de fremste verktøy og modeller, samt et omfattende kurs innhold (over 50 video presentasjoner), kjører vi online møter hvor vi gjennomgår stoffet og svarer på eventuelle spørsmål. Disse vil også bli tilgjengelig på nettet.

Løpende påmelding

Kurset er delt i to trinn, hvor vi i første seksjon tar fatt på ideutviklingen  med å modellere din forretningside og avklare denne gjennom modeller.

Her har  vi en løpende påmelding, med oppstart sist på måneden. Dersom vi ikke har fylt opp kurset, starter samme program opp i slutten av måneden etter. Antallet er begrenset, så du bør sikre din plass så hurtig som mulig.

De som får bekreftet sin forretningside, kan så senere gå videre til Bootstart og validering mot markedet. 

Online coaching

Ut over at vi kjører online møter hvor vi gjennomgår de enkelte kurs, tar vi også individuelle møter med de enkelte gründere/ teams, hvor vi coacher i forhold til de enkelte forretningsideer.

Dette sikrer at alle får en god og grundig forståelse for hvor fokuset må ligge i forhold til videre utvikling. 

Informasjonsmøte den 10. mars kl. 20:00

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Flow Ofoten

Er første og eneste inkubator i Norge som kjører KONTINUERLIG INNOVASJON, og som har utdannede og sertifiserte mentorer som kan følge opp og rådgi deg i den prosessen du er i gang med!

Formål

Formålet med kursprogrammet er å skape et bedre grunnlag for gründerne hvor man kan gi både en faglig og praktisk tilnærming til de oppgaver man som gründer står overfor. Programmet gir en klar oppskrift på hva som er viktig for deg som gründer å arbeide med i de forskjellige faser.  

Få avklart din forretningside med hjelp av vår gjennomprøvde kjøreplan. Vi starter med fundamentet og hjelper deg hele veien opp til ……

Hvert enkelt steg har en egen kjøreplan som lærer deg det nødvendige mindset, de ferdigheter og de konkrete strategiske tiltak du bør ta for å føre deg fra en enkel forretningside til skalering…

 

“Lean Startup, eller Business Model Design, eller Design Thinking?”

Vel, det er FEIL SPØRSMÅL.

Hvis du ønsker å oppnå et innovativt gjennombrudd, skal du ikke begrense deg til å ett av disse rammeverkene, men bruke alle tre …… eller aller helst bruke ennå flere.

Måten du gjør det på er å tenke på et rammeverk av rammeverk. Det vi lærer deg gjennom Kontinuerlig Innovasjon er en samlet kolleksjon av rammeverk, metodikker og tiltak for å bygge hva dine kunder øns

 

Er du klar til å ta ett steg opp som gründer?

Her får du tilgang til “Best-in-class” verktøy og modeller, innhold, og coaching  gjennom hele forløpet. Slik at du kan validere, lansere og bygge nødvendig vekst for din neste store forretningside.

Praksis trumper teori!