våre tjenester

vårt bidrag

 

Flow Ofoten har som målsetning å utvikle et godt gründer   -miljø og -kultur i Ofoten. Region trenger det sårt,  forutsetninger er tilstede – men utfordringene er store og det vil ta tid. Har du en gründer i magen, eller bare ønsker å være med i et givende og inspirerende miljø – så ta kontakt. Vi vil gjøre vårt!

Undervisning og opplæring

Forståelsen av hva som skal til for å lykkes med egen etablering, har utviklet seg enormt de senest årene. Flow Ofoten har derfor valgt å kjøre løpende kurs i Lean Startup og Kontinuerlig Innovasjon for å gi deg den nyeste viten og de beste forutsetninger for å lykkes. Oppstart i januar, april og oktober.

Kursene kjøres som en praktisk Bootcamp over 12 uker, hvor du må delta aktivt. Til gjengjeld garanterer vi for at du har avklart din forretningsmodell og vet om du vil gå videre eller ikke.

Mentoring og videre veiledning

Alle gründere som kommer inn i kursprogrammet til Flow Ofoten, får også løpende oppfølging med veiledning og mentoring hvor vi har en til en møter ca en gang om måneden. 

Vi er også åpen for å ta i mot andre gründere i Ofoten som ønsker å diskutere sine prosjekter med oss. For oss er det interessen for fagområdet og ønsket om å bidra til utvikling av lokalsamfunnet som er det viktige. 

 

Finans og økonomi

Hva hjelper det å ha en god forretningsmodell hvis man ikke har økonomi til gjennomføring.

De gründere som kommer gjennom bootcamp forløpet og som ønsker å gå videre med sine drømmer om etablering, får hjelp til regnskap og offentlige forpliktelser, søknad om tilskudd samt eventuelt innhenting av investor kapital.

Co-working kontorplass

Flow i Tromsø, vårt søsterselskap, har vel 70 gründerbedrifter innenfor sitt co-working miljø.

Her i Ofoten arbeider vi nå med å finne egnede lokaler. Vi har 5-7 gründerbedrifter som vil være med. Målet er at vi skal ha 15 -20 gründere samlet i løpet av 2020.

Så er du trøtt av å sitte alene på hjemmekontoret, kjempe mot prokrastinering og frustrasjon. Vel ta kontakt og bli en del av et spennende og inspirerende miljø.

Faglig påfyll

Fagområdet rundt gründerskap og kontinuerlig innovasjon utvikler seg løpende. Nye modeller og erfaringer blir publisert. Alt noe som kan forenkle din vei til suksess. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert innen fagområdet. Vi bygger derfor en egen nettside, som skal bidra med aktuelle og engasjerende artikler innen fagområdet.

Selv om vi har startet opp, er fagområdet så stort at det nok tar måneder og år før vi dekker det hele. Men trykk på linken, les de første artikler og gi gjerne en tilbakemelding.

Gründertilværelsen

trenger ikke være komplisert 

Om du starter opp for deg selv, eller i et team, så er det utrolig mange fag-områder å forholde seg til. Man føler seg som en potet – som må brukes til alt.

Men det trenger ikke være slik. Vi er allerede en gruppe likesinnede gründere som møtes, – utveksler erfaring, – heier på hverandre, -hjelper og støtter når det trengs. Det å være i et fellesskap gjør en verden til forskjell.

Flow Ofoten veileder deg gjennom hele prosessen fra det å finne din forretningside, avklaring av forretningsmodell, til utvikling og skalering. 

Ideutvikling

Hvordan finner du et problem å løse innenfor et område som du brenner for?

i

Offentlige krav

Hvilke formelle krav er det fra det offentlige? Hvordan registrer jeg selskapet og hvor tidlig må jeg ha dette på plass?

Avklaring av forretningsmodell

Okay jeg har fått en forretningside, men hvordan bygger og avklarer jeg min forretningsmodell? Hvilke eksperiment må jeg kjøre? Hva med salg og markedsføring? Når må jeg bygge min demo?

Hvordan sikre nødvendig finansiering

Jeg kan muligvis søke tilskudd, men rekker det til å kommer i gang, eller må jeg skaffe ytterligere kapital?

Hvordan bygger jeg mitt team

Hvis jeg trenger flere ansatte, hvordan sikrer jeg meg de rette?

Se også

Ofte stilte spørsmål

Kan alle starte for seg selv?

Det er ikke noen form for begrensning for hvem som kan bli selvstendig. Om du har utdannelse eller ikke – om du er 15 år eller 75 år –  er ikke det vesentlige. Det som gjør en forskjell er om du har en brennende passion for det du arbeider med. At du omfavner problemet du ønsker å løse, følger prinsippene i Lean Startup og Kontinuerlig Innovasjon, kjører dine eksperiment og har motivasjon og steierevne til å stå ut løpet.

Hva om jeg har ønske om å bli selvstendig men ikke har en klar forretningside?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en forretningside som passer til deg. Det som er viktig er at du finner din forretningside innenfor et område du brenner for og hvor du har nødvendig kompetanse. Du må finne din “blå flamme”!

Vi kjøret et enkelt forløp for å finne din “blå flamme” via en kobling mellom flere elementer som , – din psykologiske profil, – dine sterke og svake sider, – hva du har arbeidet med tidligere, – hvilke interesser du har,  -hva du liker å snakke om, etc.

Når den blå flamme er funnet, går vi inn i en prosess for å finne et problem som kan utviklet til en forretningside. Her er det viktig at markedet er stort nok (nok mange oppfatter det som et problem), at det er betalingsvillighet for å få løst problemet, samt at produktet/løsningen kan bygges.

 

Hvilken type gründere arbeider dere med?

Det er som sådan ikke noen begrensning for hvilke type gründer som kan være med i Flow sine program.

Vi ser typisk gründere som har ideer om nye produkt og tjenester som vil ha avklart om forretningsmodellen fungerer eller ikke.

Således ser vi flere gründere som har ideer om nye fysiske produkter de vil utvikle, og færre gründere relatert til kjente forretningsmodeller innen tjenesteyting.

Hvordan kan jeg delta og samtidig sikre mine IPR ?

Alle som deltar i programmene til Flow Ofoten, må signere en fortrolighetsavtale innen deltakelse.

Vi har flere gründere som går gjennom forløpet med produktideer som skal patenteres. Vi er derfor svært opptatt av å sikre gründerens mulighet for å oppnå nødvendig beskyttelse.

Hva koster det å være med på Bootcamp?

Det er gratis å delta på Bootcamp. 

Flow Ofoten baserer seg på inntekter via annonser og sponsorer, slik at vi kan fjerne flest mulig hinder for de som vil avklare sin forretningside. Vi har derfor valgt å kjøre både Bootcamp og øvrig veiledning gratis for gründerne.

På grunn av denne prisstrategi kan det i enkelte tilfeller være for mange gründere som ønsker å delta i forhold til det vi har plass til.  Du som gründer må derfor sende inn søknad om deltakelse på vår Bootcamp. 

Hvis jeg ikke får plass på Bootcamp, hvor lenge må jeg vente?

Vi planlegger å kjøre Bootcamp minimum 3 ganger pr år, med oppstart i henholdsvis januar, april og oktober.

Vi forventer derfor at de fleste søkere vil få plass på Bootcamp. Om du skulle være en av de uheldige som må vente, så starter neste kurs kun tre måneder senere.

Kan jeg samarbeide med andre næringsaktører samtidig med at jeg er med i Flow Ofoten?

Ja, selvfølgelig! Vi oppfordrer deg som gründer til å søke de næringsfaglige aktører som best kan hjelpe deg med de aktuelle utfordringer du står overfor.

Flow Ofoten har et stadig større samarbeid med UiT, og ser bare positivt på at du som gründer utnytter de tilbud som er tilgjengelig i markedet.

Er Flow Ofoten en del av kommunens næringsarbeid?

Nei, Flow Ofoten er et privat ideelt selskap, som kun ønsker å bedra med vår kompetanse og entusiasme for gründer tilværelsen. Flow Ofoten har fokus på at fellesskapet etableres og utvikles av gründere for gründere.

Det skal sies at vi har søkt og fått støtte fra det kommunale gründerfond til målrettede prosjekter. Forøvrig er vi opptatt av at gründerne kjenner til de forskjellige næringsfaglige aktører i markedet og at det er et godt samarbeide aktørene i mellom.

Ta kontakt

Fagernesveien 2, 8514 Narvik

Håvard: 996 24 140

Ole: 45 18 18 78

post@flowofoten.no